Informacje dla odbiorców energii cieplnej

W związku ze zmianą stawki podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 roku, podajemy do informacji odbiorców, że z dniem tym ulegają zmianie ceny brutto zawarte w aktualnie obowiązującej Taryfie cen i opłat za energię cieplną. Ceny netto zawarte w Taryfie nie ulegają zmianie. Nowa taryfa zostanie zamieszczona na stronie internetowej w styczniu 2011 roku. Informacje o zmianie Taryfy cen i opłat zostały przekazane wraz z taryfą odbiorcom energii cieplnej z terenu miasta Szydłowca.