Remonty i modernizacje w 2018 roku

W dniu 15 września 2018r zakończono remonty i modernizacje urządzeń wytwórczych w kotłowni przy ulicy Kolejowej i tym samym cały system grzewczy miasta został postawiony w stan gotrowości do pracy. W roku bieżącym wykonano modernizację układu automatyki i pomiarów kotła nr 2. Zadanie było wykonywane w systemie zleconym. Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie Ustawy o Zamówieniach publicznych. Finansowanie inwestycji odbyło się ze srodków własnych Ciepłowni. Drugim istotnym zadaniem była modernizacja sieci cieplnej zlokalizowanej pomiędzy ulica Wschodnią i Kościuszki. Ze względu na brak oferentów w ogłoszonym przetargu publicznym zadanie przesunieto do realizacji na rok 2019. Ponadto wykonano modernizację i remonty węzłow wymiennikowych oraz urządzeń pomocniczych w kotłowni systemowej.