Dotacja na modernizację Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

W dniu 25.02.2021r.  Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Prezes Ciepłowni Miejskiej Dariusz Podgórski oraz Pani Poseł Agnieszka Górska odbyli wizytę w siedzibie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Celem spotkania, w którym uczestniczył Wiceprezes Zarządu NFOŚiG Pan Artur Michalski było podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”.
Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu pozyskała środki w kwocie 2 147 757,00 zł bezzwrotnej dotacji. Całościowy koszt zadania to 6 619 860,00 zł. W ramach projektu Ciepłownia Miejska stanie się elektrociepłownią. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury, a zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko.
Ukończenie prac związanych z powyższym zadaniem zaplanowane jest na listopad 2022 roku.
Rozpoczęcie zadania było możliwe dzięki poparciu jakie uzyskała Ciepłownia od lokalnych władz Szydłowca, Burmistrza Artura Ludwa oraz Pani Poseł Agnieszki Górskiej.