Instalacja fotowoltaiczna na budynku węzła grupowego Staszica 17

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu rozpoczyna serię inwestycji związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. Jako pierwszy zrealizowano instalację fotowoltaiczną na budynku węzła grupowego Staszica 17  
o mocy 34,2 kWp wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania budynku i urządzeń Ciepłowni w Szydłowcu. Instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała energię na potrzeby własne urządzeń i istniejącej instalacji elektrycznej.
Celem inwestycji jest ograniczenie kosztów energii elektrycznej zużywanej przez system dystrybucji ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do odbiorców.
Inwestycję zrealizowała lokalna firma.