Informacja z otwarcia ofert – Pełnienie funkcji kierownika projektu