Dane Spółki

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu jest spółką, w której 100 procent udziałów posiada Gmina Szydłowiec.

Posiada ona 10 000 udziałów o łącznej wartości 10 787 100 zł w kapitale zakładowym Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 10 760 900,00 zł.

Spółka została zarejestrowana 8 listopada 2000 roku w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 2250. Akt powołujący Spółkę do życia podpisano 2 listopada 2000 roku. Następnie 11 lutego 2002 roku, w oparciu o złożony wniosek, Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000090177.

Adres Spółki: Ciepłownia Miejska Sp. z o.o., ul. Radomska 48A, 26-500 Szydłowiec
KRS: 0000090177
REGON: 672300836
NIP: 799 18 29 245

Skip to content