System ciepłowniczy w Szydłowcu

System ciepłowniczy Szydłowca oparty jest o źródło ciepła, sieci przesyłowe oraz węzły cieplne.

Ciepłownia Miejska posiada jedną kotłownię, przy ul. Kolejowej 21, która wyposażona jest w trzy kotły wodne węglowe typu WR – 10, w tym jeden z nich jest trwale wyłączony z eksploatacji. Kotły wodne WR-10 produkcji SEFAKO pracują od 1984 roku.

Ze względu na warunki pracy i stosunkowo małe zapotrzebowanie systemu na ciepłą wodę w okresie letnim zadecydowano o przeznaczeniu nowszego kotła nr 2 do pracy podstawowej w sezonie grzewczym. W roku 2008 zmodyfikowano w nim orurowanie komory paleniskowej, a za kotłem zabudowano ekonomizer, zmniejszający stratę kominową. W roku 2018 kocioł otrzymał całkowicie nowy zestaw urządzeń kontroli spalania i automatyki.

Oba kotły w latach 2013 i 2014 otrzymały nowe instalacje odpylania spalin, przy czym na kotle nr 2 jest to filtrobicyklon produkcji ZUK Stąporków, a przy kotle nr 1, pracującym głównie w okresie letnim na potrzeby c.c.w., zamontowano układ mikrocyklonów. Obie instalacje spełniają obecnie obowiązujące wymagania emisyjne, tj. poniżej 100 mg/Nm3 przy 6% zawartości tlenu w spalinach. W roku 2019 zmniejszono moce nominalne kotłów, odpowiednio WR nr 1 – 7 MW, WR nr 2 – 8 MW, dostosowując się do zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej.

Moc cieplna

Moc cieplna zainstalowana w Ciepłowni wynosi: 2 kotły wodne WR-10, łącznie 15 MW.

Zamówiona moc cieplna wynosiła w 2016 roku – 12,99 MW, w roku 2017 – 12,72 MW, a w roku 2018 – 12,59 MW, co stanowiło 84 procent mocy zainstalowanej.

Sieć ciepłownicza

Spółka posiada sieć ciepłowniczą wyłącznie na terenie miasta Szydłowca. Jest to sieć ciepłownicza w większości preizolowana.

Łączna długość sieci cieplnej wynosi 13,7 km (sieć magistralna i rozdzielcza 9,7 km, przyłącza do budynków 4 km). Na koniec 2018 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączonych było 97 węzłów cieplnych – 6 węzłów grupowych i 91 węzłów indywidualnych).

Podział węzłów ze względu na własność:

  • 15 węzłów należy do Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. – moc zamówiona 6,762 MW,
  • 10 węzłów jest eksploatowanych przez Ciepłownię Miejską Sp. z o.o. (nie są własnością Spółki) – moc zamówiona 1,469 MW,
  • 74 węzły są własnością Odbiorców oraz są przez nich użytkowane – moc zamówiona 4,359 MW.

Wszystkie węzły są opomiarowane. Węzły dwufunkcyjne są węzłami szeregowo – równoległymi opartymi o wymienniki typu JAD oraz wymienniki płytowe. W węzłach będących własnością Ciepłowni Miejskiej zamontowano układy automatycznej regulacji temperatur.

Parametry pracy sieci cieplnych:

  • sezon grzewczy: tz/tp – 125/70° C,
  • sezon letni: tz/tp – 65/40° C.
Skip to content