Misja i działalność Ciepłowni

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu jest podmiotem branży przemysłu energetycznego.

Ciepłownia, w ramach posiadanych koncesji, wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Celem działalności Spółki jest świadczenie usług z zakresu gospodarki ciepłowniczej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz na rzecz innych jednostek gospodarki i osób fizycznych na terenie miasta Szydłowca. Czas działania Spółki nie jest ograniczony. Podstawowa działalność Spółki jest koncesjonowana.

Kluczowym obiektem przedsiębiorstwa, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest rozumiane jako zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii cieplnej dla miasta Szydłowiec jest budynek Ciepłowni Miejskiej zlokalizowany przy ul. Kolejowej 21.

Skip to content