Sezon grzewczy

Kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy? Czy można uruchomić centralne ogrzewanie wcześniej?

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu najczęściej uruchamia dostawy ciepła do wszystkich odbiorców we wrześniu. Ma to związek z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi. Jednak dostawa ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania może być uruchomiona lub zakończona na pisemny wniosek Odbiorcy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku sezon grzewczy określa się jako „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. W rozporządzeniu nie wskazano jednak ani dokładnego terminu, ani określonej temperatury, jakie obligowałyby dostawców ciepła do podania informacji o rozpoczęciu dostaw.

Odbiorcy ciepła mogą rozpocząć i zakończyć ogrzewanie w dowolnym momencie w terminie późniejszym, niż ogłoszony przez Ciepłownię Miejską. Stwarza to możliwość indywidualnej regulacji przepływu ciepła oraz temperatury tak, aby gwarantowała ona komfort cieplny również poza sezonem.

Aby wcześniej uruchomić instalację grzewczą w budynku, właściciel lub administrator powinien złożyć wniosek, na którego podstawie Ciepłownia Miejska uruchomi wskazany węzeł cieplny. Analogiczny sposób postępowania dotyczy zakończenia sezonu grzewczego.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu, ul. Radomska 48A w Biurze Obsługi Klienta, które czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Wniosek o uruchomienie instalacji grzewczej

Wniosek o zakończenie sezonu grzewczego

Skip to content