Wysokość cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W taryfie nie kalkuluje się stawek opłat za przyłączenie do sieci. Ceny oraz stawki opłat zostały ustalone z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie.

O wysokości cen i stawek opłat Odbiorcy powiadamiani są na piśmie co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem do rozliczeń.

Stawki obowiązujące w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 24 kwietnia 2023 roku (netto):

Cena za zamówioną moc cieplną: 196 588,79 zł/MW, rok

Rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 16 382,40 zł/MW

Cena ciepła: 90,44 zł/GJ

Cena nośnika ciepła: 9,71 zł/m3

Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe:

grupa WIG-O: 53 565,71 zł/MW, rok
grupa WI-SO: 66 200,90 zł/MW, rok
grupa WG-SO: 70 308,92 zł/MW, rok
grupa WG-SD: 79 168,74 zł/MW, rok

Rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe:

grupa WIG-O: 4 463,81 zł/MW, m-c
grupa WI-SO: 5 516,74 zł/MW, m-c
grupa WG-SO: 5 859,08 zł/MW, m-c
grupa: WG-SD: 6 597,40 zł/MW, m-c

Opłata zmienna za usługi przesyłowe:

grupa WIG-O: 23,47 zł/GJ
grupa WI-SO: 22,68 zł/GJ
grupa WG-SO: 25,43 zł/GJ
grupa WG-SD: 28,72 zł/GJ

Stawki obowiązujące w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 24 kwietnia 2023 roku – odbiorcy objęci osłoną ustawową (netto):

Cena za zamówioną moc cieplną: 173 455,80 zł/MW, rok

Rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 14 454,65 zł/MW

Cena ciepła: 58,49 zł/GJ

Cena nośnika ciepła: 9,71 zł/m3

Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe:

grupa WIG-O: 52 183,44 zł/MW, rok
grupa WI-SO: 65 488,68 zł/MW, rok
grupa WG-SO: 69 792,84 zł/MW, rok
grupa WG-SD: 79 168,74 zł/MW, rok

Rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe:

grupa WIG-O: 4 348,62 zł/MW, m-c
grupa WI-SO: 5 457,39 zł/MW, m-c
grupa WG-SO: 5 816,07 zł/MW, m-c
grupa: WG-SD: 6 597,40 zł/MW, m-c

Opłata zmienna za usługi przesyłowe:

grupa WIG-O: 23,47 zł/GJ
grupa WI-SO: 22,68 zł/GJ
grupa WG-SO: 25,43 zł/GJ
grupa WG-SD: 28,72 zł/GJ

Stawki obowiązujące w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 24 kwietnia 2023 roku (netto):

Rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. Wysokość ceny lub stawki opłat dla grup Odbiorców
WIG-O WI-SO WG-SO WG-SD
Cena za zamówioną moc cieplną
za rok 196 588,79 196 588,79 196 588,79 196 588,79
rata za m-c zł/MW 16 382,40 16 382,40 16 382,40 16 382,40
Cena ciepła zł/GJ 90,44 90,44 90,44 90,44
Cena nośnika ciepła zł/m3 9,71 9,71 9,71 9,71
Stawka opłat za usługi przesyłowe
Stawka opłat stałych:
za rok zł/MW 53 565,71 66 200,90 70 308,92 79 168,74
rata za m-c 4 463,81 5 516,74 5 859,08 6 597,40
Stawka opłat zmiennych:
zł/GJ 23,47 22,68 25,43 28,72

Stawki obowiązujące w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 24 kwietnia 2023 roku – odbiorcy objęci osłoną ustawową (netto):

Rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. Wysokość ceny lub stawki opłat dla grup Odbiorców
WIG-O WI-SO WG-SO WG-SD
Cena za zamówioną moc cieplną
za rok 173 455,80 173 455,80 173 455,80 173 455,80
rata za m-c zł/MW 14 454,65 14 454,65 14 454,65 14 454,65
Cena ciepła zł/GJ 58,49 58,49 58,49 58,49
Cena nośnika ciepła zł/m3 9,71 9,71 9,71 9,71
Stawka opłat za usługi przesyłowe
Stawka opłat stałych:
za rok zł/MW 52 183,44 65 488,68 69 792,84 79 168,74
rata za m-c 4 348,62 5 457,39 5 816,07 6 597,40
Stawka opłat zmiennych:
zł/GJ 23,47 22,68 25,43 28,72

Podział odbiorców na grupy taryfowe według zasad określonych w par. 10 rozporządzenia taryfowego

Grupa WG-SD
Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz grupowe węzły cieplne, będące własności dostawcy. Zewnętrzna instalacja odbiorcza – od węzła grupowego do pierwszych zaworów w budynku – również eksploatowana przez dostawcę. Układ pomiarowo – rozliczeniowy przy pierwszych zaworach w budynku.

Grupa WG-SO
Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz węzły grupowe eksploatowane przez dostawcę. Zewnętrzna instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo – rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.

Grupa WI-SO
Odbiorcy, których obiekty zasilane są ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz węzły indywidualne eksploatowane przez dostawcę. Instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo – rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.

Grupa WIG-O
Odbiorcy, których obiekty zasilane są ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Węzły cieplne indywidualne i grupowe oraz instalacje odbiorcze – eksploatowane przez odbiorcę. Układ pomiarowo – rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.

Symbol grupy odbiorców Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
WG-SD Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz grupowe węzły cieplne, będące własności dostawcy. Zewnętrzna instalacja odbiorcza - od węzła grupowego do pierwszych zaworów w budynku - również eksploatowana przez dostawcę. Układ pomiarowo - rozliczeniowy przy pierwszych zaworach w budynku.
WG-SO Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz węzły grupowe eksploatowane przez dostawcę. Zewnętrzna instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo - rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
WI-SO Odbiorcy, których obiekty zasilane są ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz węzły indywidualne eksploatowane przez dostawcę. Instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo - rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
WIG-O Odbiorcy, których obiekty zasilane są ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Węzły cieplne indywidualne i grupowe oraz instalacje odbiorcze - eksploatowane przez odbiorcę. Układ pomiarowo - rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
Skip to content