Wysokość cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W taryfie nie kalkuluje się stawek opłat za przyłączenie do sieci. Ceny oraz stawki opłat zostały ustalone z zasadami określonymi w art. 7 i 45 ustawy Prawo energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie.

O wysokości cen i stawek opłat Odbiorcy powiadamiani są na piśmie co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem do rozliczeń.

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

Cena za zamówioną moc cieplną: 171 517,68 zł/MW, rok

Rata miesięczna opłaty za zamówioną moc cieplną: 14 293,14 zł/MW

Cena ciepła: 55,73 zł/GJ

Cena nośnika ciepła: 9,71 zł/m3

Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe:

grupa WIG-O: 44 592,24 zł/MW, rok
grupa WI-SO: 57 227,40 zł/MW, rok
grupa WG-SO: 61 335,48 zł/MW, rok
grupa WG-SD: 70 195,32 zł/MW, rok

Rata miesięczna opłaty stałej za usługi przesyłowe:

grupa WIG-O: 3 716,02 zł/MW, m-c
grupa WI-SO: 4 768,95 zł/MW, m-c
grupa WG-SO: 5 111,29 zł/MW, m-c
grupa: WG-SD: 5 849,61 zł/MW, m-c

Opłata zmienna za usługi przesyłowe:

grupa WIG-O: 19,65 zł/GJ
grupa WI-SO: 19,70 zł/GJ
grupa WG-SO: 22,27 zł/GJ
grupa WG-SD: 25,54 zł/GJ

Obecnie w rozliczeniach z odbiorcami obowiązują następujące opłaty (netto):

Rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. Wysokość ceny lub stawki opłat dla grup Odbiorców
WIG-O WI-SO WG-SO WG-SD
Cena za zamówioną moc cieplną
za rok 171 517,68 171 517,68 171 517,68 171 517,68
rata za m-c zł/MW 14 293,14 14 293,14 14 293,14 14 293,14
Cena ciepła zł/GJ 55,73 55,73 55,73 55,73
Cena nośnika ciepła zł/m3 9,71 9,71 9,71 9,71
Stawka opłat za usługi przesyłowe
Stawka opłat stałych:
za rok zł/MW 44 592,24 57 227,40 61 335,48 70 195,32
rata za m-c 3 716,02 4 768,95 5 111,29 5 849,61
Stawka opłat zmiennych:
zł/GJ 19,65 19,70 22,27 25,54

Podział odbiorców na grupy taryfowe według zasad określonych w par. 10 rozporządzenia taryfowego

Grupa WG-SD
Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz grupowe węzły cieplne, będące własności dostawcy. Zewnętrzna instalacja odbiorcza – od węzła grupowego do pierwszych zaworów w budynku – również eksploatowana przez dostawcę. Układ pomiarowo – rozliczeniowy przy pierwszych zaworach w budynku.

Grupa WG-SO
Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz węzły grupowe eksploatowane przez dostawcę. Zewnętrzna instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo – rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.

Grupa WI-SO
Odbiorcy, których obiekty zasilane są ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz węzły indywidualne eksploatowane przez dostawcę. Instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo – rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.

Grupa WIG-O
Odbiorcy, których obiekty zasilane są ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Węzły cieplne indywidualne i grupowe oraz instalacje odbiorcze – eksploatowane przez odbiorcę. Układ pomiarowo – rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.

Symbol grupy odbiorców Opis (charakterystyka) grupy odbiorców
WG-SD Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz grupowe węzły cieplne, będące własności dostawcy. Zewnętrzna instalacja odbiorcza - od węzła grupowego do pierwszych zaworów w budynku - również eksploatowana przez dostawcę. Układ pomiarowo - rozliczeniowy przy pierwszych zaworach w budynku.
WG-SO Odbiorcy, których obiekty są zasilane ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz węzły grupowe eksploatowane przez dostawcę. Zewnętrzna instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo - rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
WI-SO Odbiorcy, których obiekty zasilane są ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy oraz węzły indywidualne eksploatowane przez dostawcę. Instalacja odbiorcza eksploatowana przez odbiorcę. Układ pomiarowo - rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
WIG-O Odbiorcy, których obiekty zasilane są ze źródła Z-1 poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do dostawcy. Węzły cieplne indywidualne i grupowe oraz instalacje odbiorcze - eksploatowane przez odbiorcę. Układ pomiarowo - rozliczeniowy przy wejściu przyłącza do węzła cieplnego.
Skip to content