Informacja o decyzji komisji przetargowej – „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE” na pełnienie funkcji kierownkia projektu (inżyniera kontraktu)

Skip to content