Rozstrzygnięcie „Nieograniczonego przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej” zostało unieważnione ponieważ nie zgłosił się żaden oferent.

Skip to content