Rozstrzygnięcie „Nieograniczonego przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej” zostało unieważnione ponieważ nie zgłosił się żaden oferent.

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że do przetargu w sprawie „Nieograniczonego przetargu ustnego Nr 3 w drodze publicznej licytacji na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej” wpłynęła jedna oferta.

Skip to content