Kategoria: Archiwum:Zamówienia publiczne aktualne

Informacja o decyzji komisji przetargowej – „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE” na pełnienie funkcji kierownkia projektu (inżyniera kontraktu)

Oznaczenie sprawy: 6/7.5.4/2022 Stosowanie do wymagań postępowania Zamawiający przekazuje informacje o złożonych w postępowaniu ofertach i ich ocenie. Decyzja komisji przetargowej - inżynier kontraktu - sprawa 6/7.5.4/2022

Informacja o decyzji komisji przetargowej „Modernizacja układu uzupełniania i stabilizacji ciśnienia w instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem” – oznaczenie: 5/1.6.1/2022

Komisja przetargowa w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację układu uzupełniania i stabilizacji ciśnienia w instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem" - roboty dodatkowe w zakresie zadania "Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności - budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem" przekazuje informacje o złożonych ofertach...
Skip to content