Ciepłownia na drodze do samodzielnej efektywności energetycznej

Ciepłownia na drodze do samodzielnej efektywności energetycznej

Szydłowiecka Ciepłownia Miejska wdraża drugi etap projektu, mającego na celu osiągnięcie produkcji ciepła na poziomie 51% z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji.

Inicjatywa realizowana w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe” otrzymała dofinansowanie na modernizację systemu ciepłowniczego, które pozwoli na uzyskanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Projekt „Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w Celu Uzyskania Statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego – Rozbudowa Instalacji Kogeneracji Zasilanej Gazem Ziemnym Współpracującej ze Źródłami Odnawialnymi”, już rozpoczął swoją realizację. Jego kluczowym elementem będzie dodatkowa instalacja kogeneracyjna, o parametrach technicznych identycznych z istniejącą, gazowa pompa ciepła o mocy 30 kW oraz instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 100 kW.

Układ dwóch kogeneracji oraz instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) stanowić będzie krok ku efektywnej instalacji ciepłowniczej na terenie Szydłowca. Wprowadzenie tych nowoczesnych rozwiązań to istotny krok w kierunku uniezależnienia się od tradycyjnych dostaw węgla, co jest zgodne z założeniami polityki energetycznej gminy.

Realizowane inwestycje w Ciepłowni Miejskiej wpisują się w bieżące działania gminy Szydłowiec w obszarze energetyki. W tym roku powołano klaster energetyczny, którego celem jest osiągnięcie samowystarczalności energetycznej Szydłowca. Dzięki temu przedsięwzięciu gmina kieruje się ku zrównoważonemu i efektywnemu wykorzystaniu zasobów energetycznych, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój zrównoważonych źródeł energii, dążąc do stworzenia nowoczesnego, efektywnego i ekologicznego systemu ciepłowniczego.

Skip to content