Oświadczenie: Ciepłownia Miejska w Szydłowcu nie podniosła cen ciepła

Oświadczenie: Ciepłownia Miejska w Szydłowcu nie podniosła cen ciepła

W nawiązaniu do pytań mieszkańców Szydłowca, związanych z informacjami, które pojawiły się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, dotyczącymi podwyżek cen ciepła w części szydłowieckich nieruchomości, wyjaśniamy, że wzrost cen nie ma związku z działalnością naszej Spółki.

Aktualna taryfa cen i stawki opłat dostępne są na naszych stronach internetowych. O wszelkich zmianach nasi Odbiorcy powiadamiani są na piśmie co najmniej 14 dni przed ich wprowadzeniem do rozliczeń.

W chwili obecnej Ciepłownia Miejska w Szydłowcu nie podniosła taryf, nie ma też aktualnie przesłanek do ich wzrostu.

Funkcjonowanie naszej Spółki opiera się na dostarczaniu nie tylko coraz bardziej efektywnych usług ciepłowniczych, ale także na uczciwym i przejrzystym podejściu do społeczności Szydłowca, która wynika z naszej długoletniej historii. Naszą misją jest transparentność w kwestiach finansowych, które jest kluczem do zaufania pomiędzy naszą Spółką a lokalną społecznością.

Jeśli mają Państwo pytania bądź wątpliwości związane ze świadczonymi przez nas usługami, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta.

Skip to content