Zwalczanie bakterii legionella w instalacjach c.w.u.

Zwalczanie bakterii legionella w instalacjach c.w.u.

Mając na uwadze komfort, a przede wszystkim bezpieczeństwo naszych Odbiorców – użytkowników ciepłej wody przygotowywanej przez Ciepłownię Miejską w Szydłowcu, oferujemy nieodpłatną usługę, polegającą na okresowym podniesieniu temperatury ciepłej wody w celu wykonania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. i zwalczenia bakterii Legionella.

Dezynfekcja termiczna polega na podniesieniu temperatury ciepłej wody do 60 stopni Celsjusza, w której bakterie giną w ciągu kilku minut. Usługa świadczona jest wyłącznie na wniosek Odbiorcy (na przykład wspólnot mieszkaniowych), z którym uzgadniany jest zakres i termin jej przeprowadzenia.

Bezpieczne przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej w obiekcie wymaga jednak wcześniejszego przygotowania tej operacji, m.in.: uprzedzenia wszystkich użytkowników o tym fakcie oraz uzyskania dostępu podczas przeprowadzania dezynfekcji do wszystkich punktów czerpalnych ciepłej wody w obiekcie.

Dezynfekcję termiczną przewiduje m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Paragraf 120 ust. 2a Rozporządzenia stanowi, że „instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 i nie wyższej niż 80 stopni Celsjusza”.

W celu uzyskania informacji dotyczącej terminu oraz możliwości przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. prosimy o kontakt z zarządcami budynków.

Bakterie z rodzaju Legionella występują powszechnie we wszystkich naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych. Źródłem zakażenia mogą być: instalacje ciepłej wody, instalacje klimatyzacyjne, ale także nawilżacze powietrza, baseny, sitka prysznicowe, zawory czerpalne, wieże chłodnicze, myjnie, turbiny dentystyczne, urządzenia do wspomagania oddychania, dializatory, itp.

Zakażenie bakteriami następuje poprzez inhalację aerozolu wodnego lub zachłyśnięcie się skażoną wodą. Bakterie dostając się z mgłą wodną do płuc, docierają do wnętrza komórek i powodują nietypowe zapalenie płuc oraz gorączkę. Zakażenie płucne jest bardzo groźne, gdyż śmiertelność wynosi 15÷20%, a u osób z obniżoną odpornością (osoby starsze i przewlekle chore, palące) może dochodzić nawet do 80%.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) określa m.in. wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać ciepła woda. Wg wspomnianego rozporządzenia, dopuszczalny limit to mniej niż 100 mikroorganizmów Legionelli w próbce wody o objętości 100 ml. Dla zakładów opieki zdrowotnej te normy są jeszcze surowsze.

Bakterie z rodziny Legionella rozpoznano w 1976 r. przy okazji nietypowego zapalenia płuc wśród kilkudziesięciu weteranów Legionu Amerykańskiego, którzy przebywali na spotkaniu w jednym z filadelfijskich hoteli. Media nazwały to „chorobą legionistów”, a czynnik chorobotwórczy określono jako Legionella pneumophilia . Wówczas rozpoczęto badania zgromadzonych w laboratoriach materiałów i okazało się, że bakterie i choroba występowały wcześniej.

Skip to content