Nowy wzór oświadczenia ws. wsparcia dla odbiorców ciepła

Nowy wzór oświadczenia ws. wsparcia dla odbiorców ciepła

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 roku wprowadzono ujednolicony wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wzory zawierają oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła za odbiorcę określonego w odpowiednich przepisach ustawy, wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych, o których mowa w ustawie, oraz podmiotów prowadzących działalność w lokalach odbiorcy, o którym mowa w ustawie, a także określenie szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby wskazane w ustawie.

Zarząd Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu prosi uprawnionych odbiorców do wypełnienia oświadczeń i przekazania ich w jak najkrótszym terminie do siedziby Ciepłowni.

Dokumenty:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2023 r.

Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm)

Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Wzór oświadczenia odbiorcy ciepła, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy

Skip to content