Maksymalna cena dostawy ciepła. Jest nowa ustawa

Maksymalna cena dostawy ciepła. Jest nowa ustawa

Prezes URE publikuje maksymalne ceny dostaw ciepła, które będą obowiązywały od 1 marca do 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował ceny stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze 30 września 2022 r., powiększone o 40 procent.

Opublikowane przez URE zestawienie wartości cen i stawek opłat będzie podstawą do wyliczenia ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła.

Są to maksymalne kwoty netto (nie zawierają podatku VAT), jakie Ciepłownia Miejska w Szydłowcu może stosować do końca 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami, takimi jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

Nowelizacja ustawy skutkuje wprowadzeniem trzech mechanizmów wyznaczania przez firmy ciepłownicze cen ciepła. W rozliczeniach z odbiorcami, zgodnie z przepisami, stosowany będzie ten najkorzystniejszy dla odbiorców.

  • Obowiązujący dotychczas system cen ciepła z rekompensatą oznaczał, że cena wytwarzania ciepła (bez uwzględniania kosztów dystrybucji) pobierana od odbiorcy nie mogła przekroczyć określonego ustawowo pułapu tj.: 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym. Po wprowadzonych nowelizacją zmianach cena ciepła z rekompensatą też nie będzie mogła przekroczyć ww. pułapów, ale będzie ona uwzględniała zarówno koszty produkcji ciepła, jak i jego dystrybucji. To istotna zmiana, ponieważ cena ciepła z rekompensatą będzie dotyczyła wszystkich składowych ceny płaconej przez odbiorcę końcowego.
  • Wprowadzony przez ustawodawcę system określania cen ciepła stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami zakłada, że całkowite ceny ciepła dla odbiorców, czyli obejmujące zarówno ceny i stawki wytwórców jak i dystrybutorów, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. o maksymalnie 40 proc. w stosunku do cen z końca września 2022. W tym przypadku zestawienie cen opublikowane przez Prezesa URE będzie podstawą do wyliczenia ceny dla odbiorców ciepła, która będzie stosowana od 1 marca do 31 grudnia 2023 r.
  • Trzecia możliwość rozliczania cen ciepła systemowego bazowała będzie wprost na zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach firm ciepłowniczych. Będzie ona miała zastosowanie wtedy, gdy poziom cen z taryf nie osiągnie ani poziomu cen z rekompensatą, ani poziomu maksymalnego wzrostu ceny, czyli o 40 proc.

Zgodnie z ustawą, jeśli cena wyliczona według nowych zasad okaże się niższa, niż płacona przez odbiorców od początku października 2022 roku, to rachunki odbiorców zostaną wstecznie skorygowane. Informacja taka zostanie przesłana odbiorcom ciepła przez Ciepłownię Miejską w Szydłowcu. W przypadku lokatorów mieszkań podmiotami zobligowanymi do przesłania takiej informacją są wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Lokatorzy sami zdecydują, czy chcą, żeby nadpłata została zaliczona na poczet przyszłych płatności, czy jednak wolą zwrot nadpłaconych pieniędzy.

Ciepłownia Miejska w Szydłowcu w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 nie stosowała ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła. Rozliczenia z tytułu dostawy ciepła w miesiącach styczeń i luty 2023 roku są rozliczeniami prowadzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacja Prezesa URE wraz z załącznikiem dotyczącym cen dla Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw

Skip to content