Dotacja na modernizację Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

Dotacja na modernizację Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu

W dniu 25.02.2021 r.  Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Prezes Ciepłowni Miejskiej Dariusz Podgórski oraz Pani Poseł Agnieszka Górska odbyli wizytę w siedzibie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem spotkania, w którym uczestniczył Wiceprezes Zarządu NFOŚiG Pan Artur Michalski było podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”.

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu pozyskała środki w kwocie 2 147 757,00 zł bezzwrotnej dotacji. Całościowy koszt zadania to 6 619 860,00 zł. W ramach projektu Ciepłownia Miejska stanie się elektrociepłownią. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury, a zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko.

Ukończenie prac związanych z powyższym zadaniem zaplanowane jest na listopad 2022 roku.

Rozpoczęcie zadania było możliwe dzięki poparciu jakie uzyskała Ciepłownia od lokalnych władz Szydłowca, Burmistrza Artura Ludwa oraz Pani Poseł Agnieszki Górskiej.

Skip to content