Informacja o rozstrzygnięciu Nieograniczonego Przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu informuje, że postępowanie w sprawie „Nieograniczonego przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej” zostało unieważnione ponieważ nie zgłosił się żaden oferent.

Skip to content