Szydłowiecki samorząd włączy się w dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach

Szydłowiecki samorząd włączy się w dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach

Burmistrz Szydłowca informuje o włączeniu samorządu w dystrybucję węgla po preferencyjnych cenach. W związku z powyższym Gmina Szydłowiec zgłosiła zapotrzebowanie na zakup węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

Zgodnie z projektem rządowej ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 roku. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą w dalszym etapie składali do Gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie to będzie dostępne dla osób, które są mieszkańcami Gminy Szydłowiec i są uprawnione do dodatku węglowego. Weryfikacją wniosków o zakup preferencyjny będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu, który będzie wydawał stosowne zaświadczenia uprawniające do nabycia węgla, natomiast jednostką organizacyjną Gminy, która będzie odpowiedzialna za sprzedaż węgla na podstawie wcześniej wydanego zaświadczenia, będzie Ciepłownia Miejska w Szydłowcu.

W związku z faktem, że ustawa nie weszła jeszcze w życie, o kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

Skip to content