Informacja o decyzji komisji przetargowej – oznaczenie sprawy: 4/7.5.4/2022 – „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE”

Informacja dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE”.

Stosownie do wymagań postępowania Ciepłownia Miejska w Szydłowcu Sp. z o.o. przekazuje informacje o złożonych w postępowaniu ofertach i ich cenie.

Informacja o decyzji komisji przetargowej – 23 listopada 2022 roku

Dokumentacja dotycząca przetargu znajduje się na stronie internetowej w zakładce Ogłoszenia archiwalne.

Skip to content