Ruszyła sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego

Ruszyła sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego

Gmina Szydłowiec informuje, że będzie przyjmować wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego do momentu wyczerpania się zaoferowanej przez dostawcę ilości i asortymentu paliwa stałego na 2022 rok.

Zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) Gmina Szydłowiec w zakresie zakupu węgla obsługiwana jest przez Polską Grupę Górniczą S.A. w Katowicach (PGG S.A).

Złożona przez Spółkę oferta gwarantuje Gminie do końca roku sprzedaż węgla w ilości 1026 ton, z czego 684 tony to orzech, 108 ton ekogroszek natomiast 324 tony to groszek. Jednakże taka ilość węgla nie zaspakaja w pełni zgłoszonych przez Gminę potrzeb zarówno jeżeli chodzi o ilość, jak i rodzaj sortymentu. Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, że zaproponowany w ofertach tonaż jest możliwy do zrealizowania przez Spółkę, biorąc pod uwagę jej możliwości produkcyjne.

Z uwagi na przedłużające się ze strony MAP oraz PGG S.A. procedury związane z podpisaniem umów i rozpoczęciem realizacji zamówień oraz brakiem gwarancji dostaw węgla w zgłoszonej ilości, Gmina Szydłowiec zdecydowała, że będzie odbierać węgiel bezpośrednio z kopalni.
Odbiór węgla z bliżej położonych składów węglowych nie gwarantuje płynności dostaw i może powodować wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, na co Gmina nie ma żadnego wpływu.

Gmina odbierać będzie węgiel z następujących kopalni KWK Mysłowice – Wesoła, KWK Piast-Ziemowit Ruch Wola, KWK ROW Ruch Marcel oraz KWK Sośnica.

Czas i częstotliwość odbioru paliwa stałego z w/w kopalni warunkować będzie możliwość rozdysponowania przez Gminę zamówionego węgla zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na 2022 r.

Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe został opublikowany na stronie internetowej gminy i w BIP-ie.

Procedura składania wniosków dotyczących zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych została opisana pod tym linkiem.

Skip to content