Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu ogłasza przetarg nr 2 na inwestycję pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego – rozbudowa instalacji kogeneracji zasilanej gazem ziemnym współpracującej ze źródłami OZE”